193
  • vysoká účinnosť
  • hospodárna prevádzka
  • vrátna bezpečnostná poistka
Technické údaje
  • napätie 230 V
  • príkon 1000 W
  • dĺžka prívodného kábla 0,9 m
  • priemer 50 mm
  • dĺžka telesa 205 mm
  • ohrievacia čásť 105 mm

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok