tycFiko_m
Ohrievacia tyč do akumulačných peci Fikoterm 3 (typ 2140)

Technické parametre:

U=77V, P= 333 W, dĺžka L= 755mm

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok