ker-kratke
Ohrievacie teleso 600W keramické krátke
do starších guľatých infražiaričov

U=230V, P=600W

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok