2WK55921_m
Vypínač so spodnými vývodmi do vysávačov ETA

I=7A, U=250V

Typové označenie 2WK550 2 1

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok