2WK55920_m
Vypínač s bočnými vývodmi do vysávačov ETA

I=7A, U=250V

Typové označenie 2WK559 2 0

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok