PROFILY [mm]

PROFILES

VÝROBNÉ DĹŽKY [mm]

PRODUCED LENGTHS

MATERIÁL PLÁŠŤA

SHEATH MATERIAL

VNÚTORNÝ RÁDIUS OHYBU R

INNER BENDING RADIUS R

r 6,5

250 - 2 300

oceľ 11 353 / steel čSN 11 343 / DIN 1.0112

nerezová oceľ 17 248 / stainless steel DIN 1.4541 / AISI 321

nerezová oceľ 17 350 / stainless steel DIN 1.4435 / AISI 316SL

min. R 8

r 8,5

250 - 3 400

oceľ 11 353/ steel čSN 11 353 / DIN 1.0112

nerezová oceľ 17 248 / stainless steel DIN 1.4541 / AISI 321

nerezová oceľ 17 350 / stainless steel DIN 1.4435 / AISI 316SL

Incoloy 800 / DIN 1.4876

meď Cu-P / copper Cu-P / DIN 2.0090

min. R 10

5 x 10

6,2 x 11,5

5,5 x 13

100 - 4 500

oceľ 11 353/ steel čSN 11 353 / DIN 1.0112

nerezová oceľ 17 248 / stainless steel DIN 1.4541 / AISI 321

nerezová oceľ 17 350 / stainless steel DIN 1.4435 / AISI 316SL

Incoloy 800 / DIN 1.4876

meď Cu-P / copper Cu-P / DIN 2.0090

min. R 10

na plocho / flat bending R 20

6 x 15

100 - 4 500

oceľ 11 343/ steel čSN 11 343 / DIN 1.0112

nerezová oceľ 17 248 / stainless steel DIN 1.4541 / AISI 321

nerezová oceľ 17 350 / stainless steel DIN 1.4435 / AISI 316SL

min. R 10

na plocho / flat bending R 20

r 8,5 10, 12,5, 14

50 - 1000

nerezová oceľ 17 240 / stainless steel DIN 1.4301 / AISI 304

nejde ohýbať / cannot be bent

r 18, 25, 28

50 - 1000

nerezová oceľ 17 240 / stainless steel DIN 1.4301 / AISI 304

nejde ohýbať / cannot be bent

r 16, 20

50 - 2000

nerezová oceľ 17 240 / stainless steel DIN 1.4301 / AISI 304

mosadz 42 3223 / DIN 1.4301,brass

nejde ohýbať / cannot be bent

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok