4338
typové číslo objednacie V W Lmax L W/cm2
433890010 230 1000 200 150 1,4
433890030 230 1500 300 150 1,4
433890050 230 2000 350 150 1,4
433890060 230 2500 450 150 1,5
433890110 400 1000 200 150 1,4
433890130 400 1500 300 150 1,4
433890150 400 2000 350 150 1,4
433890160 400 2500 450 150 1,5
433890170 400 3000 550 150 1,5
433890210 230 1000 200 240 1,4
433890230 230 1500 300 240 1,4
433890250 230 2000 350 240 1,4
433890260 230 2500 450 240 1,5
433890310 400 1000 200 240 1,4
433890330 400 1500 300 240 1,4
433890350 400 2000 350 240 1,4
433890360 400 2500 450 240 1,5
433890370 400 3000 550 240 1,5

Topné těleso je složeno z ocelových topných větví s okorálkovanými přívodními lanky a dvou připevňovacích přírub se závitem G ½” s maticemi.
Povrchová ochrana je provedena vodou ředitelným ochranným nátěrem nebo silikonovou nátěrovou hmotou.

Topná tělesa jsou určena pro ohřev vzduchu. Povrchová teplota při 20 °C okolí je cca 350 °C.
Maximální přípustná teplota pláště nesmí přestoupit 400 °C.

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok