Telesá pre ohrev vzduchu

  • ohrev neprúdiaceho a prúdiaceho vzduchu a technických plynov
  • vykurovanie budov a klimatizácie
  • vykurovanie kabín a vnútorných priestorov dopravných prostriedkov
  • sušenie (vrátane výbušného prostredia)
  • sterilizačné zariadenia
  • infračervený ohrev

Typické oblasti použitia

  • elektrospotrebiče pre domácnosť - topné panely, kontaktné grily, el. smažiace panvice, variče, fritézy
  • doprava - vyhrievanie železničných a električkových výhybok v zimnom období
  • potravinársky priemysel a gastronómia - varné dosky a plotný varičov a prihrievacích zariadení, smažiacich zariadení v restauráciach
  • ostatný priemysel - ohrev foriem a vyhrievanie súčastí strojov a ich príslušenstva v priemysle plastikárskom, gumárenskom, drevozpracujúcom, papierenskom, obuvníckom, v zlievárenstve atd., zváračky plastov, ohrev reaktorov pre chemické reakcie, ohrev nádob s rôznymi látkamy, vyhrievanie potrubia, lekárska a laboratórna technika

Katalóg:

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok