43614361
typové číslo objednací V W L L1 W/cm2
436190030 44 330 590 75 0,33
436190430 76 330 590 75 0,33
436190440 76 500 590 75 0,50
436191210 95 165 310 75 0,33
436192210 230 165 310 75 0,33
436192240 230 500 590 75 0,50
436192260 230 1250 590 75 1,25
436192280 230 1200 460 75 1,41
436192610 400 165 310 75 0,33
436192650 400 1000 590 75 1,00
436192660 400 1250 590 75 1,25
436192680 400 1200 460 75 1,41
436192690 400 1250 1000 75 0,70
436193450 500 1000 590 75 1,00
typové číslo objednací V W L L1 W/cm2
436292700 400 710 1000 75 0,38
436292710 400 1100 1000 180 0,61
436292720 400 1500 1000 75 0,83

Topné těleso je složeno z ocelových topných větví připevněných v ocelové přírubě, opatřené maticí.
Celé topné těleso je bez povrchové úpravy, nebo je provedena povrchová úprava šopováním hliníkem.

Tato topná tělesa jsou určena do sušáren s výbušným prostředím.
Při použití těchto těles je nutno dbát parametrů uvedených v tabulce. Uživatel těchto topných těles musí přizpůsobit jejich povrchovou teplotu prostředí, ve kterém pracují. Toto lze zajistit odvodem tepla s povrchu topného tělesa pomocí proudícího vzduchu, který má příslušnou rychlost a takové množství, aby se splnily podmínky nevýbušného provedení. Směr proudění vzduchu musí být kolmý k ose šroubovice.
Maximální přípustná teplota povrchu topného tělesa za provozu, pokud to předpisy o nevýbušnosti umožňují, je 400 °C.
Celé zařízení se zabudovanými topnými tělesy musí být vždy předloženo ke schválení Státní zkušebně FTZÚ v Ostravě - Radvanicích.

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok