tn_zoom_obrazek_26tn_zoom_obrazek_27tn_zoom_obrazek_28
tn_zoom_obrazek_47tn_zoom_obrazek_48tn_zoom_obrazek_49
tn_zoom_obrazek_50tn_zoom_obrazek_51tn_zoom_obrazek_52
tn_zoom_obrazek_53tn_zoom_obrazek_54tn_zoom_obrazek_55
tn_zoom_obrazek_56
Ohrievacie telesá výhrevné pásy valcové majú tieto vlastnosti:

Merný výkon ohrievacie telesá do 4W/cm2
Priemer ohrievacie telesá:
  • min. priemer 40mm
  • max. priemer neobmedzený
Šírka ohrievacie telesá:
  • min. šírka 25mm
  • max. šírka 480mm
Vývody ohrievacích telies:
trojžilový opletený kábel
dva vodiče z hrany, prípadne z plochy
prístrojová zásuvka (dvojkolíková)
Eurozásuvka (trojkolíková)
keramická svorkovnica
pevné vývody M4-6
iné špeciálne vývody
V ohrievacom telese ide vytvoriť otvory, výrezy
Všetky rozmery a hodnoty napätia a výkonu podľa Vašich potrieb

Pre objednanie ohrievacích telies je nutné zadať:
  • rozmery ohrievacie telesa výhrevného pásu
  • výkon ohrievacie telesa výhrevného pásu
  • napätie ohrievacie telesa výhrevného pásu.

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok