tn_zoom_obrazek_37tn_zoom_obrazek_38tn_zoom_obrazek_71
tn_zoom_obrazek_72tn_zoom_obrazek_73tn_zoom_obrazek_74

Mosadzné patróny

Merný výkon ohrievacej patróny do 5W/cm2

Priemer mosadznej patróny:
 • minimálny priemer 8mm
 • maximálny priemer 50mm
Dĺžka mosadznej patróny:
 • Minimálna dĺžka 50mm
 • maximálny dĺžka 3000mm

Vývody ohrievacích patrón s izoláciou:
silikón,
teflon,
sklotextil,
keramické gorálky.

Nerezové patróny

Merný výkon ohrievacej patróny do 30W/cm2
Priemer nerezovej patróny:

 • minimálny priemer 6mm
 • maximálny priemer 20mm

Dĺžka nerezovej patróny:

 • minimálna dĺžka 40mm

Vývody ohrievacích patrón s izoláciou:
silikón,
teflon,
sklotextil,
keramické gorálky

Možnosti použitia

 • ohrev foriem na plastické hmoty a vulkanizáciu
 • ohrev foriem a jaderníkov v zlievarenstve
 • ohrev na zváračkách plastov
 • vyhrievanie značidiel pri tepelnom značení
 • ohrev ohrievacích dosiek a platní
 • odmrazovanie chladiacich a mraziacich zariadení
 • vyhrievanie laboratórnej techniky
 • ohrev tekutín a lepov
 • vyhrievanie súčastí strojov a zariadení a ich príslušenstvo

Typické oblasti použitia

 • priemyslové aplikácie - ohrev foriem a vyhrievanie súčastí strojov a ich príslušenstva v priemysle plastikárskom, gumárnenskom, drevospracujúcom, papierenskom, obuvníckom, v zlieverenskom a v ďalších odvetviach
 • zváračky plastov, lekárska technika a laboratórna technika
 • všeobecne všade tam, kde je potreba zaistiť intenzívne kontaktný ohrev a súčastné rýchlu vymeniteľnosť

Pri ich zabudovanie a pripojenie na sieť je nutné dodržovať platné predpisy.

V prípadne záujmu o použitie týchto telies je nutná konzultácia s našim technickým oddelením pre upresnenie konkrétnych požiadavkou.

Konštrukcia ohrievacích patrón umožňuje ich vysoké zaťaženie i pres 20 W/cm2. Odporový drôt z teplotne odolné zliatiny CrNi je presné navinutý na kvalitné keramické diely, zasypané vysoko jemným oxidom horečnatým a nasledovné je zhutnený. Presne brúsený plášť patróny je vyrobený z ocele AISI 321 (DIN 4541).

K dispozicii je rada príkonov od 300 W do 2000 W.

Tolerancia priemerov D je -0,02 až -0,08 mm.
Tolerancia dĺžok L je od ±2 až do ±10 mm.

Doporučená tolerancia diery je H7.
Doporučujeme vyrobiť dieru hĺbšiu než je dĺžka patróny.

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok